THỦY TINH LÀ MỘT NGUỒN TÀI NGUYÊN QUAN TRỌNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỘT XÃ HỘI CHÂU ÂU THỊNH VƯỢNG, TUẦN HOÀN

Có thể tái sử dụng và tái chế vô tận, bao bì thủy tinh là một hình mẫu cho tính tuần hoàn. Nó có thể được mang trở lại cửa hàng và đổ đầy lại trực tiếp hoặc tái chế nhiều lần mà không làm giảm chất lượng. Và ngành công nghiệp này dẫn đầu lâu năm về tuần hoàn, đang triệu tập các bên liên quan trong toàn bộ chuỗi giá trị thủy tinh để ‘ đóng vòng lập thủy tinh ‘ và thúc đẩy tỷ lệ thu gom 90% thủy tinh  vào năm 2030 để làm cho nền kinh tế tuần hoàn của chúng ta hoạt động tốt hơn

Ngành công nghiệp này cũng cam kết xây dựng dựa trên di sản văn hóa lâu đời của mình để thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho lục địa. Ngành sản xuất thủy tinh của châu Âu đang thích nghi và đổi mới để đảm bảo tương lai của ngành, những công việc đi kèm với ngành này và các  lĩnh vực thiết yếu phụ thuộc vào ngành này , và đảm bảo rằng thủy tinh phù hợp với nền kinh tế tuần hoàn và trung lập với khí hậu mà các mục tiêu bền vững của châu Âu đến 2050 sẽ mang lại

Có thể là hình ảnh về chaia và văn bản

Leave Comments

Scroll
0931 833 799
0931833799